Vår tillverkning
av formverktyg

Vi på Forsheda Stålverktyg AB tillverkar högkvalitativa formverktyg för kunder inom flera branscher. Det sker i vår fullt utrustade verkstad i Forsheda, där vi hanterar verktyg upp till 10 ton, eller hos vår utvalda leverantör i Asien.

Snabb framtagning av detaljer med prototypverktyg

Vi tar snabbt fram prototypverktyg för att tillverka detaljer under produktionsriktiga förhållanden. Det ger ovärderlig information om materialval, formfyllnad samt tekniska och estetiska egenskaper. Då undviks problem som kan försena en produktionsstart.

Ett prototypverktyg är ett förenklat produktionsverktyg och lämpar sig för ett mindre antal detaljer, framtagna under produktionsliknande förhållanden. Du som kund får kortare ledtid på dina provdetaljer.