Framgångsrik verktygsmakare
sedan 1961

Forsheda Stålverktyg har sedan 1961 utvecklat, tillverkat och levererat formverktyg  till främst svensk
plast- och metallindustri. Tillverkning sker i egen verkstad och vi har ett mångårigt samarbete med leverantörer av formverktyg i Asien. Vi har en egen serviceavdelning för reparationer, ändringar eller modifieringar av formverktygen. 

Eftersom vi behärskar hela värdekedjan, från produktidé och verktygsframställning till produktion av högkvalitativa detaljer kapar det ledtid. Vi skalar bort tid som annars hade gått åt till att ställa frågor vars svar vi redan vet.

Forsheda Stålverktyg ligger mitt i det expansiva småländska näringslivet. Närhet till kunden är mycket viktigt för oss. Det är säkert flera som skriver under på det. Men vi vill inte bara vara en leverantör
utan en fullt aktiv medspelare i processen att ta fram nya produkter.

"Vi skalar bort tid som annars hade gått åt till 
att ställa frågor vars svar vi redan vet."

Kakor. Med hjälp av Google Analytics får vi information om besökarna på vår hemsida. Det ger oss värdefull statistik så att vi kan utveckla och anpassa våra budskap. Google Anayltics använder kakor (cookies) för denna uppgift. Vill du inte att så ska ske kan du stänga av kakor under inställningar i din webbläsare.