Nytt liv för utdömt verktyg
tack vare lasersvetsning

Formverktyget var utslitet, formen fylldes dåligt och försåg plastprodukterna med skägg. Är det dags att kassera det? Anders Ragnarsson på Flüggers plastfabrik i Bodafors tog kontakt med Stålverktyg. Tack vare deras lasersvetsning fick de ordning på verktyget så att det blev produktivt igen.

Formverktyget hade gått i sju år och spottat fram tre miljoner rollertråg på Flüggers plastfabrik i småländska Bodafors. Flügger är kanske mest känd för färgtillverkning men man formsprutar även plastdetaljer till redskap som penslar och tråg. Efter flera miljoner formsprutade tråg började slitaget av formverktyget att bli märkbart. Detaljerna hade inte längre samma höga kvalitet som när verktyget var nytt.
 
– Till slut kunde vi inte använda det i formsprutaren, berättar Anders Ragnarsson som är service- och underhållschef på Flügger. En leverantör menade att verktyget var utslitet och borde ersättas. 
 
Produktionshastigheten är hög i maskinen. Var nionde sekund spottar den fram ett nytt tråg. Men det slitna verktygets formhalvor arbetade oregelbundet och trågen behäftades med skägg. Dessutom blev formfyllnaden minst sagt bristfällig.
 
– Plasten fylldes ojämnt så att det blev mer på den ena sidan i formen än på den andra. Det berodde dels på förslitning, dels på den höga hastigheten och de stora krafterna.

Anders Ragnarsson, Flügger, med ett nytt tråg i händerna. Det bevisar att verktyget inte på något sätt var utdömt utan kunde återfår sin tidigare kraft.

Verktyget var helt utdömt. Men Anders ville att någon annan skulle besiktiga formen för att få en andra bedömning. Han kontaktade Stålverktyg och bad Hasse Schlegel ta en titt.
 
Efter transport till Forsheda analyserade Hasse formhalvorna och drog en helt annan slutsats. Om bristerna i verktyget kunde åtgärdas så skulle det kunna bli funktionsdugligt igen.
 
Nytt liv med lasersvetsning   
Genom att återställa verktyget till ursprungligt skick så skulle man nå det målet.
 
– På Stålverktyg svetsade man nytt stål på den ena sidan med lasersvetsning. Då tvingas formhalvan på rätt plats och glappet mellan halvorna, där skägget växt fram, eliminerades.       
 
Det som verkade vara ett omöjligt fall ingöts nytt hopp av Stålverktyg.           
– Att återställa verktyget tog en vecka. Idag är verktyget åter i full produktion och kör fram omkring 80 000 detaljer nu under oktober. 
 
Detta blev en kostnadseffektiv lösning för Flügger.           
 
– Hade vi valt att ersätta verktyget med ett nytt, så hade det blivit till ett betydligt högre belopp.
 
Med hjälp av Stålverktygs lasersvetsning kunde det utnötta verktyget återställas och bli produktivt igen.

Kommentera gärna: