Effektiv tillverkning av
formverktyg för formsprutning

Varje år tillverkar vi ett 50-tal högkvalitativa formverktyg för formsprutning
i vår verkstad i Forsheda. Vi anlitar också internationella leverantörer för formtillverkningen.

Vårt helhetsåtagande omfattar verktygets hela livscykel, från produktidé och tillverkning till vår service. 

Våra kunder finns inom ett stort antal branscher som fordons- och processinriktade branscher, medicinindustrin och konsumentprodukter.

Effektiv tillverkning i varje steg

från produktidé till produktionsklart formverktyg

Analys och verktygsgenomgång
Vi fram den bästa tekniska lösningen med våra egna erfarna tekniker och kunden för att få hög prestanda. Då undviks problem i tillverkningen.
Läs mer

Optimering och verktygskonstruktion
Vi optimerar underlaget och konstruerar verktyget. Vid behov tar vi fram prototypverktyg. Läs mer

Tillverkning hos oss eller av leverantörer
Vi tillverkar i vår fullt utrustade verkstad i Forsheda eller hos utvalda internationella leverantörer. Läs mer

Verifiering säkrar produktion
Vi provkör för att säkra verktygets funktion och tar fram uppmätta detaljprover. Enklast är att provköra 
i vår formspruta i verkstaden.
 Läs mer

Handlingar sparas för framtiden
Vi arkiverar ritningar och dokument digitalt. Lätt att ta fram information  för att genomföra ändringar eller reparationer i ett projekt.

Snabb service
Självklart ger vi formverktyget service som behövs för att åter bli produktivt, vid ändringar och reparationer och ger ett fullödigt underhåll. Här är allt om vår service i vår verkstad.

Prototypverktyg på kort tid

Ett prototypverktyg är ett förenklat produktionsverktyg, ofta en insats till
ett formställ. Vi tar fram prototypverktyg på kort tid för att kunna tillverka detaljer under produktionsriktiga förhållanden.

Det ger ovärderlig information om materialval, formfyllnad samt tekniska och estetiska egenskaper. Problem undviks som kan försena en produktionsstart.

Vill du veta mer om vår helhetslösning?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig! Eller ring Benny Johansson 
(0)370 510 514 eller skicka ett mejl till benny.johansson@stalverktyg.com