Verifiering
säkrar prestanda och funktion 

Att ta fram utfallsprover för att verifiera verktyget är ett viktigt steg i vår process. Det ger värdefull information om verktygets funktion och prestanda.

Kortare steg till färdig produkt genom verifiering i vår formspruta

I vår verkstad har ni möjlighet att provköra formverktyget och få fram utfallsprover under produktionsriktiga förhållanden.

Vår formspruta har en låskraft på 120 ton och har flera sprutenheter vilket gör att vi kan köra små och stora skottvolymer.

Vi kan också köra fram en förserie som underlag för vidare beslut i produktutvecklingen. 

Hos oss kan du formspruta detaljer
när du behöver:

 få stöd och råd under produktutvecklingen

utföra teknisk utvärdering av detaljens funktion och egenskaper för att snabbt göra ändringar 

 testa olika material och granska utfallet

 köra fram en förserie som underlag för vidare beslut i produktutvecklingen