Vi verifierar
verktygets prestanda

Att ta fram utfallsprover för att verifiera verktyget är ett viktigt steg i vår process. Vi får värdefull information om verktygets funktion och prestanda.

Kortare steg till färdig produkt genom verifiering i vår formspruta

I Forsheda är det möjligt att provköra formverktygen före leverans. Projektet flyter smidigare och produktionsstarten förkortas för dig som kund. 

Våra kunder sparar mycket tid när formverktygen verifieras redan hos oss. I verkstaden simuleras den verkliga produktionen. Vi tar fram detaljer i rätt material som är formsprutade under produktionsriktiga förhållanden. Kunden kan göra en teknisk utvärdering av detaljens funktion och egenskaper. Ändringar genomförs snabbt. Kunden kan testa olika material och granska utfallet.

Vi kan också köra fram en förserie som underlag för vidare beslut i produktutvecklingen. Med vår polymerkompetens, vårt verktygskunnande och vår formspruta kan kundens produktidéer realiseras på kortare tid och produktionen kan starta direkt.


Vår formspruta har en låskraft på 120 ton och har flera sprutenheter vilket gör att vi kan köra små och stora skottvolymer.

Hos oss kan du formspruta detaljer
när du behöver:

  • få stöd och råd under produktutvecklingen
  • prototypverktyg för att få fram prototyper som är formsprutade under produktionsriktiga förhållanden
  • tekniskt utvärdera detaljens olika egenskaper
  • köra materialtester för att få kunskap om vilken kvalitet som passar bäst
  • ta fram en förserie.