Vår kompetenta service
säkerställer produktionen

Vi reparerar, ändrar och underhåller dina formverktyg, oavsett vem som har tillverkat dem

Vi på Forsheda Stålverktyg AB levererar inte bara nytillverkade formverktyg. Om det uppstår problem eller verktyget ska modifieras har vi flera tjänster som gör att verktyget kommer i produktion igen. Det gäller för både våra egna verktyg och de som kommer från andra leverantörer.

Varje verktyg är unikt och när det uppstår problem krävs analys, kunskap och erfarenhet för att effektivt få det på plats i produktion igen. I vår verkstad hanterar vi stora verktygsvikter och vi har en lyftkapacitet på 10 ton för både truck och travers.
 

Reparation
Om verktyget skadas, från mindre till större haveri, felsöker vi hur det uppkommit och ger förslag på reparationsåtgärder. Det kan ibland krävas en kombination av åtgärder och förstärkning av verktygskomponenter för att inte samma fel ska uppstå igen.

Mindre skador åtgärdas oftast med lasersvetsning och kan återställas med handarbete så att verktyget kommer snabbt i produktion igen. Vi återställer även högglanspolerade och etsade ytor till ursprungskick vid behov.  

Ändringar
När en detalj ändras så måste även verktyget anpassas. Vi arbetar både med enklare och mer avancerade ändringar, oavsett vem som har tillverkat verktyget. Denna tjänst har blivit något
av ett signum för oss. Vi diskuterar med kunden och ger förslag, tar fram nytt underlag och utför ändringen i verktyget. Vi kan också återställa texter och grafik med gravering.

Underhåll
Att underhålla verktyget är avgörande viktigt för livslängd och driftsäkerhet. Vi demonterar, rengör och kontrollerar verktygets slitdelar. Vid behov byter vi och smörjer upp verktygsdelar med lämpliga smörjmedel för att öka livslängden på verktyget.

Avancerad svetsning

Lasersvetsning är en central del i vår service. Vid behov utför vi även värmebehandling och TIG-svetsning.

Här är Rickard Hansson i full gång med lasersvetsen. Ring gärna honom om vertygsservice på 0370 510 511 eller skicka ett mejl till rickard.hansson@stalverktyg.com.