Fyra viktiga steg till produktionsklart
formverktyg

Det är flera kompetensområden som samspelar när vi tillverkar ett högkvalitativt formverktyg.
Analyser och optimering av underlag, produktionsteknik, materialkännedom, kunskap i beredning och inte minst vår hantverksskicklighet.

Ju tidigare vi är med i utvecklingsprocessen av formverktyget,
desto fler hinder och problem undviks

Ledtiden minskar, kvaliteten höjs och produkten kommer fortare ut på marknaden. 
Vi är ett kunskapsföretag som leder kunden till ett produktionsriktigt formverktyg.

Innan formverktyget tillverkas genomför vi en grundlig analys. Framförallt sker det ur produktionsteknisk synvinkel för att avgöra hur detaljen ska tillverkas och hur det påverkar formverktygets utformning. Samarbetet med kunden och med projektgruppen är viktigt för oss för att få 
kortare ledtid. Vi arbetar med:

● genomgång för att fastställa detaljens funktion, utseende och den tekniska kravspecifikationen
● analys och produktionsanpassning av CAD-underlag
● materialval och polymerkunskap
● formfyllnadsanalys 
● val av tillverkning, i vår verkstad eller hos vår utvalda leverantör i Asien
● tillverkning av prototypverktyg
verifiera verktyg och detaljer där vi drar nytta av vår formspruta.
 

Så här är vår arbetsgång vid framtagning av nya formverktyg:

1. Utveckling
Analys och optimering av underlaget samt produktkritik.
Konstruktion av verktyget och layoutförslag. Vid behov tar vi fram ett prototypverktyg.

2. Tillverkning
Vi tillverkar verktyg för plast, gummi och metall. Det sker i vår verkstad i Forsheda eller hos
vår utvalda leverantör i Asien. I projektet lämnar vi kontinuerliga DFM-rapporter och erbjuder formfyllnadsanalys.

3. Verifiering
Säkerställer verktygets funktion och ta fram uppmätta detaljprover. I vår verkstad har vi en egen formspruta där du som kund kan vidareutveckla produkten. Vi lämnar härdprotokoll och stålcertifikat
samt mätprotokoll och körparametrar.

4. Stöd under formverktygets livslängd
Vi arkiverar all dokumentation, ritningar och liknande som i framtiden kan behövas för att ändra eller underhålla formverktyget.

Vårt kvalitetssystem ger kundtrygghet

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Klicka här om du vill läsa våra certifikat på svenska.
Read the certificate in English.