Utveckling av formverktyg
Analys och optimering

 

Ju tidigare vi inleder samarbetet med kunden och projektgruppen 
desto kortare blir ledtiden och problem undviks. Produkten kommer
snabbare ut på marknaden.

En rad av våra kompetensområden samspelar när vi utformar verktyg:

genomgång för att fastställa detaljens funktion, utseende och 
den tekniska kravspecifikationen

analys och produktionsanpassning av CAD-underlag

materialkännedom om stål och plast

val av formgivande stålkvalitet, ta hänsyn till särskilda egenskaper 
som värmeledande förmåga

verktygskonstruktion och kvalitetssäkrad layoutgenomgång

formfyllnadsanalys

val av materialkomponenter av hög kvalitet

Vårt kvalitetssystem ger trygghet

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Klicka här om du vill läsa våra certifikat på svenska.
Read the certificate in English.