Kvalitetssystem gör Stålverktyg till en tryggare partner

Kvalitetssystemen på Stålverktyg ger positiva effekter på verksamheten. Genom att dra nytta av erfarenheter och bedöma risker och möjligheter, vänds svagheter till styrkor. Det säkrar kvaliteten i projekten och är en fördel för kunden, säger Ted Garpfjorden, som är kvalitets- och miljöchef.

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Ted Garpfjorden, som är kvalitets- och miljöchef, tycker det är bra att standarderna är flexibla och anpassningsbara till den typen av verksamhet som Stålverktyg bedriver. Han berättar om hur den dagliga verksamheten har påverkats i en positiv riktning.
        
- Vi gör olika analyser där svagheter görs till styrkor, säger Ted. Det leder till att vi arbetar på ett mer kontrollerat sätt med en tydligare målstyrning, från projektuppstart till levererat verktyg. Genomloppstiden i projekten blir kortare och vi jobbar effektivare.
    
En viktig del i kvalitetsarbetet är att dra nytta av varje lärdom som kommer fram.
       
- Vi analyserar projekten för att förstå hur de har fungerat utifrån våra rutiner. När vi upptäcker ett problem bedömer vi hur stor risken är att det skulle uppstå i nästa projekt och hur vi ska eliminera det. Vi får en tydligare bild av hur projektet har gått.
 
Transparent kvalitetsarbete
Informationen är också kvalitetssäkrad. Rutiner, dokument och liknande informationen är tillgänglig för alla i ett webbaserat ledningssystem.

- Ingen ska behöva lägga tid på att fråga och vänta på svar, informationen är transparent och åtkomlig. När vi nyanställer går vi genom detta och visar de områden som hör till arbetsuppgifterna och där man kan fördjupa sig.

Vilken nytta ger kvalitetssystemet kunden?

- Att vi håller våra leveranstider och levererar en hög produktkvalitet hos verktygen, poängterar Ted. Vi lär oss av avslutade projekt och tar in erfarenheterna i nya projekt som bidrar till att optimera hur vi jobbar.

Varje dag fördjupas kunskapen och nya erfarenheter ökar förståelsen. Kvalitet genomsyrar varje led i projekten där inget lämnas åt slumpen. Därför, menar Ted, blir Stålverktyg en tryggare leverantör.

Kommentera gärna: