Vår verktygstillverkning i Forsheda effektiviserar flödet för Inca Plast

Edvin och Ingvar Lindqvist på Inca Plast. Bild: Jonas Johansson. Edvin och Ingvar Lindqvist på Inca Plast. Bild: Jonas Johansson.

Stålverktyg tillverkar formverktyg i Forsheda för grannen Inca Plast i Hillerstorp. Edvin Lindqvist är produktionschef och berättar om samarbetet som ger smartare verktygslösningar och en effektivare produktion.

Tillverkningen av formverktyg i Stålverktygs verkstad i Forsheda är i full gång. Just nu tillverkar man verktyg för Inca Plast i Hillerstorp.

- Vi vill ha problemfria verktyg som man kan lita på, säger Ingvar Lindqvist som är vd.
 
Verktygskrav och hållbarhet
Det finns en orsak till det. På Inca Plast har man specialiserat sig på långa serier och har infört ett sinnrikt konveyersystem. Från produktionen samlas detaljerna upp i lådor som transporteras i taket, och som senare försluts för vidare distribution. Vi får en smidigare hantering, menar Ingvar.
     
I detta smått unika sätt att tillverka passar Stålverktygs verktyg bra, menar Ingvar. Höga krav på kvalitet och toleranser ställs på detaljerna och produktionen ska kunna gå dygnet runt, sju dagar i veckan.

- Därför behöver vi verktyg som klarar produktionskraven och har lång hållbarhet. Vi har samarbetat med Stålverktyg i ungefär fem år, de är pålitliga och vi tycker att det har fungerat bra.
        
Hitta bästa lösningen för verktygskonstruktion
För Inca Plast är det viktigt att få en hög och jämn produktion. Verktygskonstruktionen spelar en viktig roll. Därför har man haft ett samarbete med verktygsmakarna på Stålverktyg för att optimera verktygets kapacitet.

- De har hjälpt oss att hitta effektiva lösningar, säger Edvin Lindqvist som produktionschef på Inca Plast. Idag använder vi verktyg med färre kaviteter än tidigare som nu istället körs med kortare cykeltider. Då får vi samma volym som tidigare och vi håller toleransnivåerna bättre för varje fylld kavitet.

Det är ett par mils avstånd mellan företagen och närheten förenklar arbetet, särskilt när det första verktyget skulle provköras.

- Då var vi fullbelagda i våra egna maskiner och hade ingen möjlighet, minns Edvin. Då var det bra att kunna provköra i Forsheda med deras formspruta och rätt plastkvalitet. De har också hjälpt till vid injusteringar av verktygen före produktionsstart.
     
De kunde hålla igång produktionen i Hillerstorp medan verktyget provkördes i Forsheda. Det blev inga tidsförluster och det nya verktyget blev snabbare klart för produktion. Nu är tre exakt likadana formverktyg aktuella. Ett av dem är tillverkat i Forsheda och är redan intrimmat. Måtten från intrimningen överför man sedan till de andra två som väntar på att tillverkas. Det förkortar ledtiden, menar Edvin.
 
Stålverktygs egen tillverkning av formverktyg i Forsheda, smarta verktygslösningar och närheten bidrog till att Inca Plast lättare kan nå sitt mål med problemfri produktion.


 

Kommentera gärna: