Stålverktyg bidrar till återväxten av verktygsmakare

Ted Garpfjorden på Forsheda Stålverktyg handleder Marcus Fahlén i verktygsmakeri. Ted Garpfjorden på Forsheda Stålverktyg handleder Marcus Fahlén i verktygsmakeri.

Det är en akut brist på verktygsmakare. Därför samverkar Forsheda Stålverktyg och sju andra verkstadsföretag med Campus Värnamo för att få fler verktygsmakare och öka intresset för industrin. Vi gör samhällsnytta, säger Anders Nilsson på Forsheda Stålverktyg.

Behovet av verktygsmakare är mycket stort. Verktygstillverkningen ökar i Sverige. Samtidigt är det en oroväckande brist på kvalificerad arbetskraft. Intresset för att jobba i industrin måste öka. Därför har Campus Värnamo inlett ett samarbete med åtta företag där utbildning till verktygsmakare förenas med arbetsplatsförlagd praktik. Huvudman för utbildningen är Högskolan i Jönköping och dessutom medverkar Teknikcollage.
 
- Vi bidrar till att säkra återväxten i vår bransch och gör samhällsnytta, berättar Anders Nilsson på Forsheda Stålverktyg. Medelåldern är hög och det har utbildats alltför få verktygsmakare.
 
Han och de andra företagarna har varit med från början och deltagit i arbetet med att utveckla kursplanen. De tio som valt att gå utbildningen får en bred kunskap som täcker in hela arbetsfältet, från att arbeta med beredning till tillverkning av verktygen i verkstaden.
 
I projektet samverkar företagen och Anders är ordförande i ledningsgruppen. En av gruppens uppgifter är att genomföra kursutvärderingar och att stärka samarbetet mellan utbildning och näringsliv. Man stämmer också av att studierna ger den kunskapsmängden som behövs i yrkeslivet.
 
På Forsheda Stålverktyg gör Marcus Fahlén sin praktik.
 
- De dagar han inte sitter vid skolbänken eller är på praktik jobbar han hos oss med lön, berättar Anders.
 

Marcus Fahlén Marcus Fahlén

Ted Garpfjorden på företaget är handledare och har gått en särskild utbildning på Campus Värnamo.
 
- Jag har fått flera pedagogiska verktyg som jag använder till exempel hur vi förmår Marcus att tänka fritt och kreativt utan att styra hans arbete. Han har också inflytande över sin praktik. Vi uppskattar att han vill påverka och får bestämma om han vill repetera ett moment.
 
I nära dialog lotsas Marcus
och fyller på med nya erfarenheter från verkliga projekt på verkstadsgolvet. Teori får sin praktiska användning och efter utbildningen kan Marcus bättre möta arbetslivets krav.

Kommentera gärna: