Konstruktion av 2K-verktyg ställer helt andra utmaningar än 1K-verktyg

Detalj till Flexlink där vi konstruerat 2k-verktyget. Detalj till Flexlink där vi konstruerat 2k-verktyget.

Att konstruera 2K- eller 3K-verktyg kräver både kunskap och erfarenhet. Vår produktionschef Johan Fransson berättar om de utmaningar som måste lösas jämfört med ett ordinärt 1K-verktyg för att få kvalitetssäkrade detaljer.

Det finns många skäl till att en slutprodukt innehåller flera plaster än en. Konsumentprodukter som till exempel en tandborste ger användaren en behaglig upplevelse där mjuka och hårda plastkvaliteter bildar en enhet. Det kan också ha rent estetiska värden, att produkten ser mer tilltalande ut. Ett annat skäl är funktion. En detalj som sitter i en maskin och har plaster med olika egenskaper gör att den hårdare plasten klarar hållfasthetskrav medan den mjukare plasten ger en friktionsfri arbetsgång.
 
Vi på Forsheda Stålverktyg har lång erfarenhet av tillverkning av 2K- och 3K-verktyg.
 
Hitta rätt verktygskonstruktion
Att konstruera 2K- eller 3K-verktyg skiljer sig från ett formverktyg som är avsett för endast en plast.
 
- Det är två eller flera processer som måste fungera tillsammans, berättar Johan Fransson som är produktionschef på Forsheda Stålverktyg. Först gjuts den första plasten i ett skott. Därefter måste detaljens position flyttas innan nästa gjutning kan ske. Det kan göras manuellt i formutrymmet, verktyget kan rotera eller så krävs ett annat verktyg.
 
I ett 1K-verktyg injiceras plasten i centrum på den fasta formhalvan. Det blir mer komplicerat när två eller tre plaster ska sprutas in samtidigt. Från sprutningsenheterna injiceras plasterna från olika ställen bredvid den ordinära sprutenheten som ger det första skottet. Det kan var uppifrån, bakifrån eller framifrån.
 
- Därför är det är viktigt att veta hur maskinen ser ut för att vi ska kunna konstruera verktyget på bästa sätt.
 
Val av material är avgörande
Materialvalet är mycket viktigt att ta hänsyn till, poängterar Johan.
 
- Plasterna måste fungera tillsammans och vara kompatibla med varandra för att detaljen ska kunna få den önskade funktionen eller utseendet.
 
Det betyder att man måste väga in hur mycket plasterna krymper till varandra och liknande egenskaper. Bäst resultat får man när plasterna integreras i varandra i en kemisk bindning. Det ger en hög hållfasthet. Ett annat sätt är att binda samman plasterna på mekanisk väg i formutrymmet med hjälp av baksläpp. I jämförelse med 1K-verktyget så är det betydligt fler frågor som måste besvaras, både när det handlar om verktygskonstruktion men också hur plasterna bildar en enhet som svarar mot kundens produktkrav.
 
- Därför hjälper vi ofta designern med vår kunskap och erfarenhet så att man känner sig trygg när detaljen ska produktionsanpassas.
                            
Allt för att detaljen ska kunna tillverkas på enklast och lönsammaste sätt.

Hur går dina tankar?