Materialets påverkan på verktygskonstruktionen, del 1

För att få en kvalitetssäkrad produktion är det avgörande att verktyget konstrueras efter materialvalet. Vi listar de viktigaste egenskaperna.

När vi konstruerar ett formverktyg ställer vi alltid samma och mycket betydelsefulla fråga till kunden: I vilket material ska detaljen tillverkas? Val av material påverkar i hög grad hur verktyget ska konstrueras. Vi listar här och i nästa Snabba formar de egenskaper som vi tar hänsyn till i våra projekt.
 
Stålkvalitet
Materialets sammansättning och egenskaper spelar roll för den stålkvalitet som ska väljas. Är materialet aggressivt, fyllt eller armerat sliter det extra hårt på formverktyget. Vi rekommenderar därför kunden en stålkvalitet som klarar materialets egenskaper och den volym som detaljerna ska tillverkas i.
 
Varmgötssystem
Används ett högtemperaturmaterial ställer det högre krav på hur varmgötssystemet är uppbyggt. Ju högre temperatur som materialet kräver desto mer avancerat blir systemet.
 
Temperering
Verktyget tempereras i rätt gradantal för att få en hög kvalitet i detaljen. Om ett material väljs som kräver hög verktygstemperatur måste kylslingor och anslutningar anpassas därefter.
 
Utstötare
Hur utstötningen ska fungera är avgörande för att få en jämn och trygg produktion. Beroende på materialets kvalitet, produktens design och kylning tar vi fram vilken typ av utstötningssystem som behövs, till exempel en avstrykarplatta och liknande funktioner. Även hur detaljerna ska plockas ur verktyget till exempel med en robot påverkar detta.
 


Har du frågor om hur materialet i ditt projekt påverkar tillverkningen i formsprutaren?

Kontakta vår produktionschef Johan Fransson på 0370 510 505 eller på johan.fransson@stalverktyg.com.
 

Kommentera gärna: