Har du koll på verktygsprojektets alla kostnader?

Den totala kostnaden på formverktyg från Kina är större än priset för själva tillverkningen. Det är alla kostnader som projektet innehåller, från start till ett produktionsklart verktyg som tas i drift i Sverige. Vi listar alla de poster som tillsammans ger det verkliga priset.

Ett formverktyg från en leverantör i Kina ger inte en realistisk bild av hela projektet. Verktyget är bara en del och det tillkommer flera kostnader som inte ryms i den asiatiske leverantörens offert.

Här har vi samlat de poster som påverkar det slutliga priset, oavsett vem ni köper verktyget av:
 

• Projektledning
för att kontrollera hela processen, från idé och konstruktion till leverans av verktyget till kunden.

• Resa till Kina för att utvärdera leverantören
för att vara trygg med leverantörens kapacitet och kvalitet.
 
• Resa till Kina för att provköra, bedöma utfallsprover och utvärdera verktygets prestanda
för att snabbt göra ändringar.
 
• Lägga tid på att bevaka leveransen från
Kina till Sverige

så att leverantören håller tidsschemat för att ledtiden ska bli så effektiv som möjligt.
 
• Kostnad för frakt
och välja det logistikföretag som har bäst lösning oavsett om det är båt eller flyg.
 
• Tullkostnad
tillkommer från Kina.
 
• Valutaavvikelser 
skillnaden mellan offertens pris i dollar och den aktuella valutakursen när fakturan ska betalas.
 
• Leveranskontroll
av verktyget.
 
• Provkörning
för att säkerställa att formen fungerar som det är tänkt i maskinen. Allt för att undvika problem med skägg och liknande om den till exempel är körd i en större maskin i Kina.
 
• Justering och modifiering i verkstad
för att optimera verktyget hos en verktygsmakare.
 
• Lönekostnad
för personal som ska utföra alla arbetsuppgifter.
 
Detta ger er en tydligare och mer realistisk bild av verktygsinköpet. När ni ska investera i nästa verktyg jämför er kalkyl med vår lista här ovan. Har ni tänkt på allt? Håller projektets budget?

Om ni väljer att investera i formverktyg från oss
ger vi ett pris som innefattar alla delar och inte bara verktyget. En totalkostnad helt enkelt. Vi ger också en extra bonus, ett garantiåtagande som ger trygghet i projektet utan oönskade kostnader.

 

Kommentera gärna: