Vår service lyfter din produktion

En av våra styrkor är vår egen verkstad. Förutom nyproduktion av högkvalitativa formverktyg ger vi en heltäckande service när verktyget behöver ändras, repareras eller underhållas. ÄRU, kallar vi det. Och vi vågar påstå att vår service är i särklass.

Vi har kapaciteten som du behöver för att snabbt komma igång igen efter ett avbrott, om verktyget gått sönder eller om detaljen har modifierats och verktyget måste ändras. Minst lika viktigt är att vi underhåller verktyget, smörjer och byter slitdelar, allt för att säkerställa formverktygets prestanda. ÄRU - alltså ändring, reparationer och underhåll.
 
En kraftfull resurs till ditt förfogande som består av:
 

► Verktygskunnande
Innan vi börjar servicen gör vi alltid en noggrann analys för att fastställa vad som har hänt eller hur verktyget ska modifieras eller repareras på effektivaste sätt. Då är vår sammanlagda erfarenhet och djupa kunskap är en rik källa som snabbt ger svar på vad som behövs göras.
 
► Heltäckande maskinpark
Vår verkstad står väl rustad för att möta dina behov av ÄRU. Vi vill särskilt framhålla vår bäddfräs och vår egen svetsavdelning, som har både en avancerad lasersvets och TIG-svets. Vi har en anlöpningsugn
där stålet värms upp före TIG-svetsningen så att härdsprickor inte uppstår.
 
Så här fungerar detta i praktiken: Service med svetsning i tät kundkontakt.
 
► Servar andras tillverkade formverktyg
Det är en viktig uppgift för oss att ge service till alla verktyg. Det betyder att vi servar verktyg som någon annan tillverkat och inte enbart våra egna. Vi bidrar till att problem får en snabb lösning och produktionen kan återupptas.
 
► Tio tons lyftkapacitet
Vår lyftkapacitet i verkstaden är 10 ton i travers och truck per formhalva. Vi kan alltså ta emot och serva stora verktyg och ger våra kunder en bra spännvidd av verktygsvikter efter det behov av service man har.
 
► Nära tillverkaren
Forsheda Stålverktyg har ett gynnsamt läge och täcker geografiskt majoriteten av vår lands formsprutare. Vi är alltid nära till hands och vet hur viktigt det är att ha en kompetent verktygsleverantör för att diskutera alla tänkbara servicefrågor som kan uppkomma under produktionen. Det ger våra kunder trygghet som sparar både tid och pengar.

Vår fullmatade service har kapaciteten, kunskapen och erfarenheten som krävs för att du som kund ska kunna bli mer produktiv och upprätthålla tillverkningen som planerat.
 
Mer om vår service hittar du här.

Kommentera gärna: