Materialets påverkan på verktygskonstruktionen, del 2

Rätt val av material är nödvändigt för att kvalitetssäkra produktionen. Här fortsätter vi att ge kunskap om detaljer som har flera material, om ytans betydelse, ingjutna detaljer och när detaljen ska plockas av en robot.

Vi har tidigare berättat hur materialet påverkar på konstruktionen av verktyget. Nu kommer andra delen där du får ytterligare kunskap i det viktiga materialvalet och hur det påverkar formverktygets prestanda för att uppnå en högkvalitativ produktion. Missade du första delen? Här är den!
 
Flera material
När en produkt har flera material där det inte sker en kemisk bindning mellan plasterna är mekanisk bindning en lösning. Det ställer krav på konstruktionen av formverktyget.  
 
Produktens yta
Detaljens ytstruktur spelar roll för hur insatsen utformas. Är målet att få en högglanspolerad yta måste rätt materialkvalitet väljas. Detaljen måste också ha en yta som gör att den släpper formen och inte riskerar att sitta kvar.
 
Ingjutna detaljer
Verktyget måste också noga planeras när detaljen ska få en ingjuten komponent, till exempel en mutter, eller förses med en etikett. Att välja rätt slag av material är därför viktigt.
 
Robotplockning
Ska detaljen plockas av en robot måste flera krav infrias för att underlätta produktionen. Det ställer krav på att materialegenskaperna är sådana att den färdiga detaljen enkelt tas ut utan att påverka cykeltiden.
 
 

Kommentera gärna: