Vi levererar verktyg till norsk tillverkare inom bygg och anläggning

Bild: Oldroyd. Bild: Oldroyd.

De första formverktygen är levererade till Norge och fler är på gång. Verktygen ska tillverka plastdetaljer som används för att montera vattentäta och dränerande membran i tunnlar.

Oldroyd i södra Norge är ett företag som tillverkar plastmembraner som används inom bygg och anläggning. Ett område är tunnlar där vattentäta och dränerande membran monteras bakom den yttre beklädnaden i betong. Membranets uppgift är bland annat att tunneln inte ska drabbas av vattenläckage och skapa problem för passerande trafik av tåg eller bilar.

- Vi har kunder i Skandinavien och Island och vi har levererat membraner till Förbifart Stockholm, berättar John Oldroyd Cheetham som är produktions- och utvecklingschef på företaget.
 
Plastdetaljer i tunnlar
Oldroyd har också egen utveckling och tillverkning av plastdetaljer för montering av membranen och är designade för att underlätta monteringsarbetet i tunneln. Under det senaste året har man tagit fram nya detaljer för montering som ska formsprutas. Forsheda Stålverktyg fick uppdraget att utveckla och konstruera formverktygen.
     
Två verktyg har levererats till Norge. De skiljer sig från varandra eftersom detaljerna har olika grad av komplexitet. Det ena verktyget ska tillverka detaljer med två komponenter och har därför en mer avancerad konstruktion.
     
- Formverktygen tillverkas i Forsheda Stålverktygs egen verkstad, berättar John. I den ena fallet provkördes detaljerna i deras egen formsprutningsmaskin för bedömning av utfallsprover. Vi hade en maskin på plats i Sverige där vi provkörde 2K-verktyget.
 
Fler formar på gång      
John är nöjd med samarbetet med de svenska tillverkarna och har lagt flera order på nya formverktyg i Forsheda.
     
- Vi har under provkörningarna en bra dialog med dem och kunde direkt diskutera justeringar så att detaljen skulle motsvara våra krav.

Att snabbt bedöma utfallsprover när verktyget var klart sparade tid för Oldroyd. Tid är en bristvara för det expansiva företaget som håller på att bygga en ny fabrik. Intresset går på högvarv och behovet av att skydda tunnlar med denna innovativa teknik med membran, är stort.

En bra dialog i projektet för att få fram formverktygen är betydelsefull och där råder inga som helst språkliga problem mellan de två länderna.

Ge gärna din kommentar!