Viktiga steg när formverktyg för gummidetaljer tillverkas

Forsheda Stålverktyg erbjuder formverktyg för tillverkning av gummidetaljer. Här är allt om hur vi infriar kundens krav på en högkvalitativ produktion.

Vi erbjuder kvalitetssäkrade formverktyg för tillverkning av gummidetaljer. Som bekant är plast och gummi två helt olika material och därför ställs helt olika krav på hur formverktyg konstrueras.

Vi har bred kunskap och praktisk erfarenhet från gummitillverkning och vi förstår kundernas utmaningar och behärskar terminologi och tillverkningsmetoder. Här är allt om viktiga moment i vår verktygstillverkning:
 
Stålkvalitet
Självklart spelar stålets kvalitet en stor roll. Därför i samrådan med kunden väljer vi ett lämpligt stål för projektet.
 
Verktygskonstruktion
Vi bygger verktyget på ett helt annat sätt är våra formar för plasttillverkning. För att det ska fungera arbetar vi med hur gummimaterialet ska föras in i kaviteten, hur formhalvorna ska friläggas och hur till slut detaljen ska plockas ur verktyget.
 
Höga toleransnivåer
När gummit värms upp i kaviteten blir det flytande och då måste verktyget sluta tätt, i högre grad än verktyg för plast. Det betyder att toleranskraven är högre vilket påverkar vår konstruktion av formen.
 
Plockning
När detaljen är färdigvulkad tas den ur verktyget. Hur detta ska ske, från vilken sida i maskinen och med vilken teknik, om detaljen ska blåsas ur med tryckluft, spelar också roll för vår verktygskonstruktion.
 
Ytor
Detaljen måste få en yta som tillåter att släppningen går enkelt och snabbt. Ett viktigt moment där vi gnistar eller på annat sätt få fram en lämplig yta.
 
Verifiering
Alla kaviteter mäter vi upp med mätningsmaskin för att säkerställa detaljens fysiska egenskaper mot underlag.
 
Naturligtvis ger vi samma service till ett gummiverktyg som ett verktyg för formsprutning, alltså ändringar, reparationer och underhåll.

Vill du veta mer om våra formverktyg till för produktion av gummidetaljer?

Ring Fredrik Fransson 0370 510 515 eller mejla fredrik.fransson@stalverktyg.com