Verktygsändringar i fruktbar dialog med kunden

Vår laserspecialist, Rikard Hansson, under arbete. Vår laserspecialist, Rikard Hansson, under arbete.

När formverktyget ska ändras efter detaljens nya dimensioner gör vi först en grundlig analys. Vi har en öppen dialog med kunden och presenterar en lämplig lösning. Här berättar vår teknikchef Johan Fransson om våra verktygsändringar.

Under en produkts livscykel sker ofta förändringar av dess fysiska utseende när en ny version ska tas fram. Det påverkar naturligtvis den kommande produktionen och självklart också verktygstillverkningen.
 
Öppen dialog är ett måste
Hur löser vi på Stålverktyg våra kunders behov av ändringar? Här ger vår verkstadschef Johan Fransson en inblick.
 
- Det viktigaste är att vi har en rak och öppen dialog med kunden, säger Johan. Då ökar vi kundens förståelse för ändringen och vad den betyder för produktionen av den förändrade plastdetaljen.
 
Först gör vi en grundlig analys där den nya detaljens CAD-underlag jämförs mot den gamlas, som ska ersättas. Ibland får vi också tillgång till verktygslayouten. Saknas det CAD-underlag så brukar vi göra en dummy och mäta i formen.
 
- Vi diskuterar med kunden om ändringen är motiverad eller om de istället ska satsa på ett nytt verktyg.
 
Verktygets prestanda granskas
När kunden går vidare med ändringen eller ändringarna i det befintliga verktyget behövs först en noggrann kontroll innan vi påbörjar arbetet i vår verkstad. Vi gör en rejäl genomlysning och ger svar på avgörande frågor om det är möjligt att genomföra verktygsändringen.

Ligger kylkanalerna för nära den planerade ändringen eller kanske i vägen? Blir stålgodset för klent efter bearbetningen och förkortar det verktygets livslängd? Finns det plats i varje kavitet för den nya detaljen? Kort sagt: Hur påverkas verktygets arbetsförmåga i formsprutaren efter ändringen?
 
- Vi är måna om att vara tydliga mot kunden och berätta hur det ligger till.

Vår analys utifrån vår verktygskunskap och erfarenhet hjälper kunden att förekomma obehagliga problem i produktionen. När analyserna är klara sammanfattar vi vår uppfattning och ger det till kunden.
 
- Vi presenterar en lösning för kunden som vi anser är lämplig för att bibehålla verktygets prestanda under produktionen.

Därefter kan vi på ett tryggt och säkert sätt påbörja arbetet i verkstaden med ändringarna. Resultatet är att kunden får verktyget optimerat efter detaljens nya egenskaper och att verktyget också klarar den krävande produktionen.

Det är guld värt för våra kunder.

Vi hjälper dig med ändringarna i verktyget!

Kontakta vår teknikchef Johan Fransson så berättar han mer. Ring Johan på 0370 510 505!

Kommentera gärna: