Se upp med krympen!

Att material krymper under tillverkningsprocessen är ett välkänt faktum. Det är en mycket viktig egenskap som vi tar stor hänsyn till när vi konstruerar formverktyg. Här ger vi en inblick!

Grundregel: Kompensera för krymp
Om en detaljs material krymper med 0,5 % då måste detta kompenseras i formverktyget genom att formrummet görs 0,5 % större. Annars kommer den tillverkade detaljen få en felaktig dimension.
 
Tänk på skillnad i godstjocklek
Tjockleken på godset spelar en avgörande roll när detaljer ska sättas samman till en större detalj. Har den ena detaljen betydligt större godstjocklek än den andra blir slutprodukten skev. Därför är det optimalt att få en så jämn godstjocklek som möjligt i våra projekt.
 
Krymp i olika riktningar
Detaljen krymper på olika sätt, både längs och tvärs. Det kan vara viktigt att ta hänsyn till hur mycket krympen blir i båda riktningarna för att detaljen ska få korrekta mått.
 
2K ställer kunskapskrav om krymp
Ett annat krympfenomen är detaljer som ska tillverkas i två olika material, en s.k. 2K-produkt. Det kan ske på olika sätt.
 
Ett sätt är att tillverka detaljens första material som sedan läggs på lagret i avvaktan på nästa steg. I nästa steg placeras den första detaljen i ett nytt formverktyg och en ny detalj gjuts på i ett annat material. Den första detaljen är kall och har krympt, medan den massa som gjuts på är het plast eller gummimassa och som kommer att krympa när den kallnar.

Vid produktion i 2K kan den ena detaljen redan vara tillverkad, är kall och har krympt. På denna gjuts en detalj som inte har krympt och är het. Hur mycket den heta detaljen krymper är viktigt att ta hänsyn till
för att nå slutmålet med en felfri detalj.

Det är en utmaning att få en tillverkning som klarar av mötet mellan den kalla krympta plasten och den okrympta varma plasten så att den slutgiltiga detaljen ska få rätt dimensioner. Det finns flera olika sätt att tillverka 2K-detaljer som var och en har sina egna utmaningar.

I våra projekt tillverkar vi verktyg med ledning av hur mycket materialets krympegenskaper påverkar. Vi på Stålverktyg hjälper våra kunder i projekten med vår expertis, med vår kunskap och rika erfarenhet genom åren. En garanti för att slutprodukten ska bli som det är tänkt.

Har du funderingar kring krymp i ditt nästa projekt?
Ring gärna vår teknikchef Johan Fransson på 0370 510 505 eller skicka ett mejl på johan.fransson@stalverktyg.com.

Hur går dina tankar? Berätta gärna!