Guide: 4 sätt att transportera formverktyget till Sverige från Kina

Formverktyg kan transporteras från Kina till vår verkstad i Forsheda på fyra olika trafiksätt. Vilket är det mest fördelaktiga? Här presenterar vi en översikt, en guide inför kommande verktygsprojekt.

Lastbil, flyg, båt och tåg är givna transportsätt när verktygen ska skickas den långa vägen från vår utvalda leverantöri Kina till vår verkstad i Forsheda och en grundlig leveranskontroll. 

Vilket sätt är lämpligast att använda vid transporten? Det beror på hur man ser på tid, miljöpåverkan och pris. Vi har därför sammanställt en informativ jämförelse. Något att fundera över inför kommande verktygsprojekt.