Smarta tips: Har du koll på ytbeläggning i ditt verktygsprojekt?

Verktygsbild: Ionbond Sweden AB Verktygsbild: Ionbond Sweden AB

Ytbeläggning är en metod som ger säkrare tillverkning, höjer produktiviteten och förlänger formverktygets livslängd. Har du koll på nyttan som ytbeläggningen ger? Här är några vägledande tips och råd.

En PVD-beläggning i formverktyget bidrar till en både säkrare och tryggare produktion och är därför ofta ett givet val av kunden. Det är också ett led i vår strävan för att du ska få en så bekymmersfri produktion som möjligt.

- Det finns flera goda skäl till att belägga formverktygets delar, både rörliga och fasta, säger Peter Hydén på Ionbond Sweden AB.
 

Här berättar Peter om några betydelsefulla egenskaper som ger en effektivare tillverkning av plastdetaljer:

Ökad livslängd
På en smörjd rörlig del, till exempel en utstötare, kan filmen av smörjolja tunnas ut och avlägsnas under tillverkningsprocessen. Det medför stora risker och verktyget kan skära när metall går mot metall. Dessutom kan smörjoljan torka in vid produktionsstopp och förlora sin glidfrämjande funktion.
 
- En ytbeläggning har samma funktion som smörjoljan och främjar problemfria rörelser, säger Peter. Beläggningen bidrar till en längre livslängd med färre haverier.

Förbättrad produktivitet och högre driftsäkerhet
När formrummets fasta delar ytbeläggs förbättrar det verktygets släppegenskaper.
 
-Det leder till att cykeltiderna kan förkortas och produktiviteten därmed höjs.
 
Beläggningen gör att ytan blir hårdare och nötningen minskar från till exempel material som innehåller glasfiber. Om det uppstår korrosiva gaser under tillverkningen så skyddar ytbeläggningen formytorna i verktyget.

Fri från missfärgning och smuts
När en olja används, som tidigare nämnts på utstötarna, kan plastdetaljerna missfärgas under formverktygets arbetsgång i maskinen.
 
- Produkten får en försämrad finish som inte motsvarar kundens färgkrav, berättar Peter. Oljan kan medföra smuts, vilket är otänkbart i tillverkningsmiljöer där det råder högt ställda renhetskrav. En ytbeläggning lämnar inga spår av missfärgning eller någon smuts.

PVD-beläggning är en metod som alltså ger en ökad trygghet i produktionen.