Smart Tips: Fördelarna när verktygsmakaren kommer tidigt in i processen

Ju tidigare verktygsmakaren kommer in i utvecklingsprocessen, desto bättre är det. För att det ger fördelar för kunden som sparar tid, pengar och resurser. I detta Smarta Tips berättar vi mer om vilka fördelar det ger.

Verktygsmakaren spelar en betydelsefull roll när en produktidé ska realiseras i en konkret produkt som ska serietillverkas. Därför är det viktigt att vi som verktygsmakare också kommer tidigt in i utvecklingsprocessen. Det tycker vi på Forsheda Stålverktyg är självklart eftersom det ger uppenbara fördelar för kunden som sparar tid, pengar och resurser.
 
Att ha med oss som verktygsmakare tidigt i processen ger kunden en rad fördelar:

Tillverkningsbar produkt
Bedömning och produktkritik så att produkten verkligen går att serietillverka. Ofta kan det behövas ändringar så att produkten blir tillverkningsbar men ändå behålla sin ursprungliga design. Då är det nödvändigt att ändringarna sker så tidigt som möjligt.

Bästa tekniska lösningen i produkt och verktyg
Ju färre justeringar och ändringar som behövs för att säkerställa kvaliteten, desto bättre blir den tekniska lösningen för verktyget, produkten och den kommande produktionen.

Tidsbesparande process fram till produktlansering
När avgörande frågor besvaras tidigt får både verktygskonstruktionen högre kvalitet och en slutprodukt som infriar slutkundens behov och krav. Det sparar tid och pengar och framför allt, att produkten kommer ut på marknaden som kunden planerat.

Bättre verktygsekonomi och tydligare produktionsbudget
Att få ett grepp om formverktygets prestanda är också mycket betydelsefullt på ett tidigt stadium, till exempel att ta hänsyn till plastmaterialets slitageegenskaper och hur det påverkar verktygets livslängd.

Kunskapsutbyte som stärker hela processen
När leverantörer sammanstrålar under de första mötena spirar ett fritt kunskapsutbyte. Där bidrar alla med sina kunskaper och erfarenheter för att slutkunden ska nå sina mål med produkten. Då förkortas utvecklingsprocessen, från idé till produktionsklart formverktyg.

Kommentera gärna: