Vår starka länk av leverantörer ger
trygg verktygslösning för framtiden 
Under lång tid har vi byggt upp en stark kedja av leverantörer. Den fungerade väl även i corona-tider och är en viktig livsnerv i er kommande produktion när ni efterfrågar högkvalitativa formverktyg.

Vi har lång erfarenhet av import av verktyg. För att allt ska fungera på bästa sätt har vi sedan många år ett kontor i Kina. Där övervakar vår anställde projekten på plats och säkerställer hög verktygskvalitet. Han är en mångkunnig tekniker som tar hand om allt - sköter provkörningen, har daglig kontakt med våra utvalda leverantörer och styr upp logistiken. Vår verktygsmakare i Kina är en fantastisk resurs.
 
Transporterna från Kina till Forsheda fungerar utan problem. Att många länder har stängt sina gränser påverkar inte logistiken eftersom godstransporterna är undantagna.
 
Samma höga kvalitet oavsett om verktyget tillverkas i Kina eller i Forsheda. Du får samma kraftfulla projektledning från utvärdering, optimering och produktion av formverktyg i Kina till utfallsprover och leverans till dig. Vi genomför alltid leveranskontroller noggrant för att säkerställa verktygets funktion och levererar formverktyget rengjort så att det är enkelt att plugga in i formsprutan och starta produktionen.
 
Med oss och vår starka leverantörskedja ligger du steget före. 
 
Vill du veta mer hur vi sparar tid och pengar i ditt projekt?
Kontakta Benny Johansson på 070 817 48 16!