Smarta tips!

Vi ger konstruktiva råd och bjuder på värdefulla tips för att underlätta er produktion.
Har du koll på trimmånen?

Trimmån innebär att man ökar ett mått i formen med mer stål. Stålet kan sedan trimmas ned och anpassas till detaljens form efter utfallsproverna från den första provkörningen. Trimmånen kompenserar alltså för materialets krymp samt toleranser. Den är viktig och om man inte tar hänsyn till den kan det leda till oönskade kostnader och försenad produktionsstart.

Att tillverka plastdetaljer består som bekant av flera steg, särskilt när det gäller att ta fram formverktyg. En del i uppstartsprocessen är att bestämma krymp- och trimmån så att verktygstillverkningen blir kostnadseffektiv och smart.
 
En del mått kan vara svåra att definiera, vilket i hög grad beror på materialets krymp och toleranser för inpassning mot mötande komponenter. Därför är det en god idé att öka måttet i formen för att kompensera detta. Genom att öka måttet skapas ett disponibelt utrymme om man behöver ta bort stål, en trimmån. 

Efter uppmätning av första utfallet kan trimmånen i verktyget behövas för att enkelt och snabbt kompensera detaljen som då får de önskade måtten. Det är först då som man får en klar uppfattning om hur materialet har uppträtt i formen och hur detaljen stämmer överens med beställarens måttkrav.
 
Om man inte tar hänsyn till trimmånen kan det få allvarliga följder. Är en detalj i formhalvan gjord efter ritningens exakta måttangivelse, utan trimmån, kan det visa sig att måttet inte stämmer överens med utfallet vid provkörningen och då finns det inget stål att kompensera med. I värsta fall kan en helt ny insats behövas tas fram med höga kostnader och försenad produktionsstart till följd.
 
Därför är det viktigt att ta hänsyn till trimmånen så att produktionen kan starta efter tidtabell.

Vill du veta mer om trimmånen och vilken roll den spelar för att ta fram underlag? Skriv en rad i formuläret nedan.

Fler tips

Materialets påverkan på verktygskonstruktionen, del 1 och del 2

Sätt inte snäva toleranser

Värt att veta om verktygsstål

Styvheten i ribbor
 

Mer nyfiken på trimmånen? Skriv gärna en rad!