Smarta tips!

Vi ger konstruktiva råd och bjuder på värdefulla tips för att underlätta er produktion.
Materialets påverkan på verktygskonstruktionen, del 1

För att få en kvalitetssäkrad produktion är det avgörande att verktyget konstrueras efter materialvalet. Vi listar de viktigaste egenskaperna.

När vi konstruerar ett formverktyg ställer vi alltid samma och mycket betydelsefulla fråga till kunden: I vilket material ska detaljen tillverkas? Val av material påverkar i hög grad hur verktyget ska konstrueras.
 
Stålkvalitet
Materialets sammansättning och egenskaper spelar roll för den stålkvalitet som ska väljas. Är materialet aggressivt, fyllt eller armerat sliter det extra hårt på formverktyget. Vi rekommenderar därför kunden en stålkvalitet som klarar materialets egenskaper och den volym som detaljerna ska tillverkas i.
 
Varmgötssystem
Används ett högtemperaturmaterial ställer det högre krav på hur varmgötssystemet är uppbyggt. Ju högre temperatur som materialet kräver desto mer avancerat blir systemet.
 
Temperering
Verktyget tempereras i rätt gradantal för att få en hög kvalitet i detaljen. Om ett material väljs som kräver hög verktygstemperatur måste kylslingor och anslutningar anpassas därefter.
 
Utstötare
Hur utstötningen ska fungera är avgörande för att få en jämn och trygg produktion. Beroende på materialets kvalitet, produktens design och kylning tar vi fram vilken typ av utstötningssystem som behövs, till exempel en avstrykarplatta och liknande funktioner. Även hur detaljerna ska plockas ur verktyget till exempel med en robot påverkar detta.

Har du nytta av detta tips? Skriv gärna en rad och berätta!