Smarta tips!

Vi ger konstruktiva råd och bjuder på värdefulla tips för att underlätta er produktion.
 Sätt inte för snäva toleranser!

När en plastdetalj designas är det självklart att räkna med tillåtna avvikelser i detaljens mått. Men om avvikelserna anges för snävt kan det skapa problem och medföra att verktygskostnaden blir betydligt högre än vad man har budgeterat.

Toleranserna spelar en stor roll när ett formverktyg ska tillverkas. Ju snävare toleranser desto mer arbete behövs för att nå den dimension som man eftersträvar. Det leder till fler verkstadstimmar och mer arbete med verktyget. Mellan justeringarna skickas verktyget till kunden för att provköras och få fram nya utfallsprover för granskning.

Verktyget trimmas in för att detaljen ska få rätt mått enligt ritningen. Om man inte lyckas så blir det en ny runda till verkstaden och så till kunden tills man har fått fram godkända utfallsprover. De upprepade transporterna bidrar till en ökad miljöbelastning vilket är olyckligt. 
 
Dessa upprepade justeringar och transporter mellan verkstad och formsprutare fördyrar och verktygskostnaden kan komma att fördubblas. Dessutom tar detta tid och kan fördröja produktens väg till marknaden. Detta innebär att priset till slutkunden ökar till följd av felaktig sättning av toleranserna.


Små toleranser minskar processfönstret för formsputaren. Det för med sig en betydligt större kassation av detaljer än om toleranserna inte satts så snävt.
 
Därför bör man redan i konstruktionsstadiet analysera vilken nivå av toleranser som är rimlig och realistisk. Överdrivna toleranser som egentligen inte behövs leder till högre kostnader och längre leveranstider.
 
Sätt därför realistiska avvikelser på detaljens mått. Vill du veta mer om hur snäva toleranser påverkar tillverkningen av formverktyg?
Hör gärna av dig till oss i formuläret här nedan!

Fler tips

Har du koll på trimmånen?

Materialets påverkan på verktygskonstruktionen, del 1 och del 2

Värt att veta om verktygsstål

Styvheten i ribbor
 

Har du nytta av detta tips? Skriv gärna en rad och berätta!