Överblick av formverktygets totalekonomi

Har du koll på varje krona när du investerar
i importerade formverktyg?

För att investeringen i formverktyget ska bli så lönsam som möjligt är det avgörande
att alla kostnader finns med i budgeten. Framför allt det som inte brukar höra ihop med själva formverktyget. Här bredvid har vi har preciserat de kostnader som en verktygsimport medför.

Är du medveten om de kostnader som ofta hamnar på andra konton i företagets redovisning? Till exempel projektledning, leverantörsbesök, fraktkostnader, tull, valutaavvikelser och garantireparationer?

I vårt kundmagasin Snabba formar har vi preciserat alla poster och kostnader som påverkar formverktygets totala kostnad.

För att din import av formverktyg ska kunna budgeteras måste alla dessa kostnader tas med. Först då får du som inköpare en riktig och verklig bild av vad verktygets kostnad egentligen är.

Det får du av oss i våra offerter. En köptrygghet på kronan.

            När du investerar i formverktyg från
oss får du en total överblick över alla kostnader. Har du samma kostnadskontroll
i din egen upphandling?