Svagt formverktyg fick ny stadga och problemen i produktionen försvann

Åke Rudén Åke Rudén

Allt fungerade bra i början men efter en kort tid fick bitarna problem med skägg. Styrningen av formverktyget var bristfällig och formen fylldes ojämnt. Åke Rudén på Rudéns Plastindustri beslöt att kontakta Forsheda Stålverktyg, som är vana vid service av andras verktyg. Tre veckor senare var problemen åtgärdade och ett uppgraderat verktyg med högre produktionskvalitet sattes på plats i Hestra.


Att förutsäga ett formverktygs prestanda är inte alltid så enkelt. Formverktyget hade bara gått ungefär en tiondel av sin förväntade livslängd när problemen började visa sig. Uppgiften var att tillverka skyddsringar i plast för en stålprodukt. Formverktyget rymde en kavitet och var i den större klassen med en vikt på sju ton.
      Av de omkring sex miljoner detaljer som verktyget skulle producera så hade man redan fått kvalitetsmässiga problem, trots att verktyget inte hade körts särskilt lång tid. Plasten fördelades inte på ett jämnt sätt i verktyget, bitarnas godstjocklek varierade och tydliga skägg hade uppkommit som signalerade att inte allt stod rätt till. Så var det inte första gången som verktyget kördes i maskinen.
      – Det hade uppkommit förslitningsskador, berättar Åke Rudén på Rudéns Plastindustri i Hestra som formsprutade bitarna. Formhalvorna hade bristande styrning och de rörde sig i sidled i förhållande till varandra. Orsaken var att verktyget var för klent byggt.
      Problemen måste lösas omgående och Åke visste vem han skulle kontakta. Han ringde till Forsheda Stålverktyg.
      – Jag känner till att de kan hantera stora verktyg, berättar Åke.
     
Analys följt av åtgärder            
Efter en diskussion med verktygsmakarna togs verktyget ner från plastsprutaren och transporterades till Forsheda.
      – Det är inte ovanligt att vi hjälper våra kunder med akuta åtgärder på verktyg som andra har tillverkat, berättar Johan Fransson som är teknisk chef på Forsheda Stålverktyg.
      Där gjorde man först en grundlig analys om vad som hade hänt och sökte en rimlig förklaring. Till sin hjälp hade de också några plastsprutade detaljer.
      – Vi såg att delningar och tätningar gick i olika plan, fortsätter Johan. Det berodde på att formhalvorna inte arbetade på ett effektivt och samtidigt sätt.
      Resultatet av analysen blev till ett förslag på vad som borde göras, ett förslag som Åke Rudén accepterade. I ett första skede tog man fram ett ritningsunderlag för att tydligt kunna beskriva alla ytor. I verkstaden förbättrades verktyget på flera sätt, till exempel genom att det fick nya och fler pelare som gjorde att styrningen blev optimal och att nya tätningsytor svetsades.
 
Produktionsdugligt på tre veckor
Det tog tre veckor för Forsheda Stålverktyg från det att de arbetade med ritningsunderlaget, förbättrade verktyget i verkstaden med åtgärder och levererade det färdiga verktyget till Hestra.
      – Det är snabbt och vi är nöjda.
      På Rudéns Plastindustri provkördes verktyget. Med hjälp av den nya styrningen fungerade formhalvorna i verktyget som de ska utan några formfyllnadsproblem eller att skägg uppstår. Därefter har Åke på nytt varit i kontakt med Forsheda Stålverktyg. Men inte om detta verktyg utan om helt ett annat i ett annat projekt.
      – Vi har förtroende för dem och deras kunskap, säger Åke.

Kommentera gärna: